messager
 
เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ลิ้นฟ้า
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้าให้กับคนพิการและครอบครัวคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567[9 กรกฎาคม 2567]
ออกพื้นที่เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดงตาฮ้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[27 มิถุนายน 2567]
วันต่อต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2567[26 มิถุนายน 2567]
กิจกรรมคัดกรองตรวจฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ให้กับผู้สูงอายุตำบลลิ้นฟ้า[10 มิถุนายน 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การออกพื้นที่เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview14
ประกาศการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(วาตภัย) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview14
ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview1948
โครงการ 1 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview32

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

thumb_up facebook เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายบี้ บุระเนตร
นายกเทศมนตรีตำบลลิ้นฟ้า
โทร : 098-0978147
นายบี้ บุระเนตร
นายกเทศมนตรีตำบลลิ้นฟ้า
โทร : 098-0978147
นายพัชระวีย์ พรรณลา
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-7085967
นายพัชระวีย์ พรรณลา
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-7085967

สถิติ sitemap
วันนี้ 4
เดือนนี้1,332
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)33,467
ทั้งหมด 144,987


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
08/07/2567
08/07/2567
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม
กค.
08/07/2567
08/07/2567
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
สน.คท.
08/07/2567
08/07/2567
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษี (LTAX GIS) และการปรับปรุงข้อมูลตามมาตรา 10 เพื่อรองรับการใช้งานในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สินของกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2]
สน.บถ.
05/07/2567
08/07/2567
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัดการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด
สน.คท.
05/07/2567
08/07/2567
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น เกี่ยวกับวงเงินการให้กู้
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
05/07/2567
05/07/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ