เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ลิ้นฟ้า
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูหนาว
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ขอแจ้งมาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคชีน
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำงบประมาณ พ.ศ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิเพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า grade
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ grade
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview13

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกวดราคาซื้อจัดซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล)จำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกวดราคาซื้อจัดซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล)จำนวน 1คัน grade
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนชาวตำบลลิ้นฟ้าเขต 1 โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านลิ้นฟ้า บ้านสวนมอญ บ้านหวาย บ้านหนองแซว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file ประกวดราคาซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนชาวตำบลลิ้นฟ้าเขต 1 โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านลิ้นฟ้า บ้านสวนมอญ บ้านหวาย บ้านหนองแซว หมู่ที่ 1 2 3 4 5 จำนวน 135 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview68
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete บ้านหนองแก หมู่ที่ 9 ตำบลลิ้นฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview40

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview181
photo ประกาศเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) grade
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน