เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ลิ้นฟ้า
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file จดหมายข่าว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
photo ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ภาพครัวเรือนที่จัดทำถังขยะในครัวเรือน ในพื้นที่เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า อำภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด บ้านสวนมอญ หมู่ที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธ์ุ JN.1
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูหนาว poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ขอแจ้งมาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคชีน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำงบประมาณ พ.ศ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิเพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติกต่อเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file แจ้งคนพิการต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการและส่งหลักฐานบัตรประจำตัวคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
photo ประชาสัมพันธ์ โรคไข้หวัดใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file การขอรับเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file รวมกฎหมายประกาศระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ลานกีฬาใช้ในการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
1 - 20 (ทั้งหมด 90 รายการ) 1 2 3 4 5