เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ลิ้นฟ้า
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า ได้ออกเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ณ บ้านลิ้นฟ้าหมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ บ้านหวายหมู่ที่ ๔ และบ้านหนองแซวหมู่ที่ ๕ ของตำบลลิ้นฟ้า (10 ภาพ) [28 มิถุนายน 2565]
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ได้ลงพื้นที่ไปมอบเงินช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย(อัคคีภัย) ให้แก่ นางจอม เอี่ยมสะอาด ณ บ้านหนองแซว หมู่ที่ 5 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด (2 ภาพ) [28 มิถุนายน 2565]
เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 2565 (12 ภาพ) [24 มิถุนายน 2565]
มอบบ้านตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2565 (10 ภาพ) [24 มิถุนายน 2565]
โครงการเผยแพร่ศีลธรรมจริยธรรมและรณรงค์รักษาศีล 5 แก่ประชาชน (10 ภาพ) [16 มิถุนายน 2565]
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรสู้วิกฤตปุ๋ยแพงด้วยเกษตรอินทรีย์ (8 ภาพ) [15 มิถุนายน 2565]
แก้ไขปัญหากรณีน้ำท่วมขังเส้นทางบ้านหนองแก - บ้านตำแย (6 ภาพ) [8 มิถุนายน 2565]
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย) (4 ภาพ) [20 พฤษภาคม 2565]
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (15 ภาพ) [20 พฤษภาคม 2565]
ลงพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ตำบลลิ้นฟ้า (5 ภาพ) [3 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 44 รายการ)